Alimenty od byłego małżonka

Małżeństwo jest instytucją która co do zasady wiąże ludzi na całe życie. Czasem ludzie decydują się rozstać i rozwiązują zawarte małżeństwo przez rozwód. Jednak nie wszystkie więzy pomiędzy małżonkami mogą zostać zerwane. Ustawodawca przewidział instytucję alimentów na rzecz byłego małżonka, która może być zrealizowana przy spełnieniu odpowiednich przesłanek. Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Read more about Alimenty od byłego małżonka[…]

Przesłanki rozwodu z winy współmałżonka

Orzeczenie rozwiązania małżeństwa przez rozwód dopuszczalne jest w przypadku gdy nastąpi zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Sąd orzekając rozwód orzeka również który z małżonków ponosi winę w rozkładzie małżeństwa, chyba że małżonkowie zgodnie zażądają zaniechania orzekania o winie. Jednakże małżonkowie nie zawsze decydują się na rozwód bez orzekania o winie. zwłaszcza gdy jeden z Read more about Przesłanki rozwodu z winy współmałżonka[…]