Testament w związku partnerskim

Z roku na rok zauważalny jest spadek liczby małżeństw. Badania przeprowadzone przez Eurostat wykazują znaczny spadek ilości zawartych małżeństw, który utrzymuje się od 2008 roku. W 2013 roku Polacy zawarli 180 tyś. nowych związków małżeńskich, czyli o ponad 23 tyś mniej niż w roku 2012 i prawie 80 tyś mniej w porównaniu z początkiem badanego Read more about Testament w związku partnerskim[…]

Prawo dziadków do kontaktów z wnukami

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzicom przysługuje prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Zazwyczaj gdy rodzice tworzą związek, dzieci pozostające pod ich wspólną pieczą co do zasady nie mają ograniczeń w kontaktach z rodziną ojca czy matki. Sytuacja może się zmienić gdy rodzice nie są już ze sobą, zaś rodzina ojca lub matki niesprawującego bezpośredniej pieczy Read more about Prawo dziadków do kontaktów z wnukami[…]