Co to jest zachowek?

Zachowek jest instytucją przewidzianą w prawie polskim. Uprawnia ona osoby bliskie spadkodawcy do wystąpienia przeciwko spadkobiercy o zapłatę. Wysokość należnej kwoty stanowi właściwy udział w majątku pozostawionym przez zmarłego. Instytucja ta ma doniosłe znaczenie. Zakłada ona, że zmarły powinien pozostawić swojej rodzinie część majątku lub zabezpieczyć w odpowiedni sposób na wypadek śmierci. Dla kogo zachowek? Read more about Co to jest zachowek?[…]