Co to jest zachowek?

Zachowek jest instytucją przewidzianą w prawie polskim, która uprawnia osoby bliskie spadkodawcy do wystąpienia przeciwko spadkobiercy o zapłatę należnej kwoty stanowiącej właściwy udział w majątku pozostawionym przez zmarłego. Instytucja ta ma doniosłe znaczenie z uwagi na założenie, że zmarły powinien pozostawić swojej rodzinie część majątku lub zabezpieczyć w odpowiedni sposób na wypadek śmierci. Zachowek jednak Read more about Co to jest zachowek?[…]