Ograniczenie władzy rodzicielskiej w rozwodzie

Władza rodzicielska jest prawem, które nabywamy w chwili urodzenia dziecka. Przysługuje ona rodzicom, aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności, chyba że nastąpi jej ograniczenie lub pozbawienie. Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa sytuacje kiedy ograniczenie władzy rodzicielskiej jest konieczne. Kwestia rozstrzygania o ograniczeniu władzy rodzicielskiej może być również jednym z elementów jakimi zajmuje się Sąd w Read more about Ograniczenie władzy rodzicielskiej w rozwodzie[…]

Kiedy Sąd orzeknie rozwód?

Małżonkowie z różnych powodów decydują się na zakończenie związku. Czasami są to nagłe sytuacje, szybkie decyzje podyktowane emocjami, a niekiedy rozwód jest wynikiem długiego czasu przemyśleń, rozmów i analiz sytuacji małżeństwa. Zdarza się jednak, że to co dla małżonków oznacza koniec związku, nie oznacza końca dla Sądu. Sąd rozpoznając sprawę o rozwód bada czy między Read more about Kiedy Sąd orzeknie rozwód?[…]

Jak określić wysokość alimentów na dziecko?

Pojawienie się dziecka w rodzinie wiąże się z dużą radością, jednocześnie też tworząc określone obowiązki i prawa po stronie rodziców. Obowiązek alimentacyjny określony w ustawie oznacza konieczność dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba Read more about Jak określić wysokość alimentów na dziecko?[…]

Prawo dziadków do kontaktów z wnukami

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzicom przysługuje prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Zazwyczaj gdy rodzice tworzą związek, dzieci pozostające pod ich wspólną pieczą co do zasady nie mają ograniczeń w kontaktach z rodziną ojca czy matki. Sytuacja może się zmienić gdy rodzice nie są już ze sobą, zaś rodzina ojca lub matki niesprawującego bezpośredniej pieczy Read more about Prawo dziadków do kontaktów z wnukami[…]

Czy program 500 plus będzie miał wpływ na wysokość alimentów?

Ostatnimi czasy we wszelkich mediach podawana jest informacja o złożeniu przez rząd projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tym samym realizacji programu 500 plus zapowiadanego w kampanii wyborczej partii rządzącej. Obecnie trwają prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie ustawy. Według założeń ustawa malałaby wprowadzić świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na pierwsze dziecko Read more about Czy program 500 plus będzie miał wpływ na wysokość alimentów?[…]