Kiedy Sąd orzeknie rozwód?

Małżonkowie z różnych powodów decydują się na zakończenie związku. Czasami są to nagłe sytuacje, szybkie decyzje podyktowane emocjami, a niekiedy rozwód jest wynikiem długiego czasu przemyśleń, rozmów i analiz sytuacji małżeństwa. Zdarza się jednak, że to co dla małżonków oznacza koniec związku, nie oznacza końca dla Sądu. Sąd rozpoznając sprawę o rozwód bada czy między Read more about Kiedy Sąd orzeknie rozwód?[…]

Jak określić wysokość alimentów na dziecko?

Pojawienie się dziecka w rodzinie wiąże się z dużą radością, jednocześnie też tworząc określone obowiązki i prawa po stronie rodziców. Obowiązek alimentacyjny określony w ustawie oznacza konieczność dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba Read more about Jak określić wysokość alimentów na dziecko?[…]

Prawo dziadków do kontaktów z wnukami

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzicom przysługuje prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Zazwyczaj gdy rodzice tworzą związek, dzieci pozostające pod ich wspólną pieczą co do zasady nie mają ograniczeń w kontaktach z rodziną ojca czy matki. Sytuacja może się zmienić gdy rodzice nie są już ze sobą, zaś rodzina ojca lub matki niesprawującego bezpośredniej pieczy Read more about Prawo dziadków do kontaktów z wnukami[…]

Czy program 500 plus będzie miał wpływ na wysokość alimentów?

Ostatnimi czasy we wszelkich mediach podawana jest informacja o złożeniu przez rząd projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tym samym realizacji programu 500 plus zapowiadanego w kampanii wyborczej partii rządzącej. Obecnie trwają prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie ustawy. Według założeń ustawa malałaby wprowadzić świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na pierwsze dziecko Read more about Czy program 500 plus będzie miał wpływ na wysokość alimentów?[…]

Alimenty od byłego małżonka

Małżeństwo jest instytucją która co do zasady wiąże ludzi na całe życie. Czasem ludzie decydują się rozstać i rozwiązują zawarte małżeństwo przez rozwód. Jednak nie wszystkie więzy pomiędzy małżonkami mogą zostać zerwane. Ustawodawca przewidział instytucję alimentów na rzecz byłego małżonka, która może być zrealizowana przy spełnieniu odpowiednich przesłanek. Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Read more about Alimenty od byłego małżonka[…]