18 grudnia 2017

Specjalizacje

Kancelaria świadczy  usługi poprzez prowadzenie spraw, sporządzanie opinii, przygotowanie pism procesowych, zastępstwo procesowe i porady w poniższym zakresie:

Prawo rodzinne

m.in. władza rodzicielska, ustalenie opieki, wysokość alimentów, pozew rozwodowy, separacja, podział majątku

Prawo spadkowe

m.in. ubezwłasnowolnienie, wydziedziczenie i dziedziczenie, sporządzanie testamentu, sprawy spadkowe i dział spadku, zachowek

house(1)1

Prawo rzeczowe

m.in. zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu

Prawo cywilne

m.in. najem, umowa dożywocia, odszkodowania, zadośćuczynienie, rozliczenie konkubinatu, projekt pozwu, darowizna, ochrona dóbr osobistych