SPECJALIZACJE

Kancelaria świadczy  usługi poprzez prowadzenie spraw, sporządzanie opinii, przygotowanie pism procesowych, zastępstwo procesowe i porady w poniższym zakresie:

PRAWO RODZINNE

m.in. władza rodzicielska, ustalenie opieki, wysokość alimentów, pozew rozwodowy, separacja, podział majątku

PRAWO SPADKOWE

m.in. ubezwłasnowolnienie, wydziedziczenie i dziedziczenie, sporządzanie testamentu, sprawy spadkowe i dział spadku, zachowek

PRAWO RZECZOWE

m.in. zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu

PRAWO CYWILNE

m.in. najem, umowa dożywocia, odszkodowania, zadośćuczynienie, rozliczenie konkubinatu, projekt pozwu, darowizna, ochrona dóbr osobistych