Prawo dziadków do kontaktów z wnukami

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzicom przysługuje prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Zazwyczaj gdy rodzice tworzą związek, dzieci pozostające pod ich wspólną pieczą co do zasady nie mają ograniczeń w kontaktach z rodziną ojca czy matki. Sytuacja może się zmienić gdy rodzice nie są już ze sobą, zaś rodzina ojca lub matki niesprawującego bezpośredniej pieczy Read more about Prawo dziadków do kontaktów z wnukami[…]