Stwierdzenie nabycia spadku

W życiu każdego człowieka dochodzi do momentu w którym musimy uregulować kwestie prawne po naszych przodkach. W zależności od sytuacji możemy udać się do notariusza lub złożyć do Sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Nie ma terminu w którym wniosek o stwierdzenie nabycia spadku musimy złożyć do Sądu. Jedynym terminem jest okres 6 miesięcy od Read more about Stwierdzenie nabycia spadku[…]

Co to jest zachowek?

Zachowek jest instytucją przewidzianą w prawie polskim. Uprawnia ona osoby bliskie spadkodawcy do wystąpienia przeciwko spadkobiercy o zapłatę. Wysokość należnej kwoty stanowi właściwy udział w majątku pozostawionym przez zmarłego. Instytucja ta ma doniosłe znaczenie. Zakłada ona, że zmarły powinien pozostawić swojej rodzinie część majątku lub zabezpieczyć w odpowiedni sposób na wypadek śmierci. Dla kogo zachowek? Read more about Co to jest zachowek?[…]