Stwierdzenie nabycia spadku

Spis treści

Photo on Foter.com

W życiu każdego człowieka dochodzi do momentu w którym musimy uregulować kwestie prawne po naszych przodkach. W zależności od sytuacji możemy udać się do notariusza lub złożyć do Sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Nie ma terminu w którym wniosek o stwierdzenie nabycia spadku musimy złożyć do Sądu. Jedynym terminem jest okres 6 miesięcy od daty otwarcia spadku czyli śmierci spadkodawcy na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku lub przyjęciu spadku wprost.

Oświadczenie

W ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy mamy czas na złożenie oświadczenia. Może to być oświadczenie o przyjęciu spadku wprost, odrzuceniu spadku lub przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza. Brak oświadczenia oznacza,  że przyjmujemy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W tym zakresie istotna jest data 18 października 2015 r. Od tej daty spadek jest przyjmowany z dobrodziejstwem inwentarza. Dla spadkodawców, którzy zmarli przed tą datą, właściwe będą inne przepisy, które wskazują, że brak oświadczenia spadkobiercy w terminie 6 miesięcy od śmierci oznaczają przyjęcie spadku wprost.

Otwarcie spadku

Spadkobiercą stajemy się w chwili otwarcia spadku czyli śmierci spadkodawcy. Nie zawsze kwestia, kto jest spadkobiercą jest oczywista. Zdarza się, że spadkodawca sporządził testament w którym na jedynego spadkobiercę wyznaczył osobę spoza rodziny. Wtedy pomimo, że rodzina ustawowo dziedziczyłaby po spadkodawcy tym spadkobiercą nie jest. Spadkobiercą będzie zaś osoba wskazana w testamencie. W tej sytuacji niedoszłym spadkobiercom ustawowym przysługuje roszczenie o zachowek, jeżeli znajdują się w kręgu rodziny określonym w art. 991 § 1 k.c.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku kierujemy do Sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego. Wskazujemy w nim spadkobierców ustawowych oraz testamentowych, jeżeli testament został sporządzony. Koniecznie załączamy do wniosku akty stanu cywilnego na poświadczenie naszych relacji rodzinnych ze zmarłym. Składamy również testament, jeżeli został sporządzony. We wniosku określamy ułamkowy udział każdego ze spadkobierców w spadku.

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku jest konieczna, jeżeli chcemy dokonać podziału majątku spadkowego. Stwierdzenie nabycia spadku wskazuje kto jest spadkobiercą i w jakich udziałach, dopiero z tą wiedzą możemy przystąpić do sprawy o podział majątku spadkowego.