Kiedy Sąd orzeknie rozwód?

Spis treści

Małżonkowie z różnych powodów decydują się na zakończenie związku. Czasami są to nagłe sytuacje, szybkie decyzje podyktowane emocjami, a niekiedy rozwód jest wynikiem długiego czasu przemyśleń, rozmów i analiz sytuacji małżeństwa.

Zdarza się jednak, że to co dla małżonków oznacza koniec związku, nie oznacza końca dla Sądu.

Sąd rozpoznając sprawę o rozwód bada czy między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Analizując tę materię Sąd skupia się na tym czy pomiędzy małżonkami istnieją jeszcze więzi gospodarcza, uczuciowa i fizyczna.

Przez więź gospodarczą sąd rozumie prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, prowadzenie wspólnego budżetu, podejmowanie wspólnych decyzji finansowych. Sąd będzie pytać czy małżonkowie robią wspólne zakupy żywieniowe czy każdy sam kupuje sobie jedzenie, a półki w lodówce są wydzielone.

Więź uczuciowa to pytanie o to, czy małżonkowie czują do siebie miłość. Czy uczucie które kiedyś ich związało jeszcze istnieje.

Fizyczna więź oznacza utrzymywanie relacji seksualnej między małżonkami.

Utrzymywanie tych trzech więzi powoduje, że dla Sądu związek małżeński funkcjonuje prawidłowo. Istotne jest również, że aby stwierdzić zupełny rozkład pożycia, każda z więzi musi być przerwana pomiędzy małżonkami.

Jednakże nawet jeżeli te trzy więzi już nie istnieją pomiędzy małżonkami, Sąd będzie badał czy do zerwania ich doszło w sposób trwały.

Nie jest określone po jakim czasie mówimy o trwałym rozpadzie związku, zazwyczaj jest to kilka miesięcy podczas których małżonkowi żyją w zupełnym rozłączeniu.

Pomimo powyższego Sąd zawsze zada pytanie na sali rozpraw czy istnieje szansa lub możliwość, że małżonkowie zmienią decyzję odnośnie rozstania. Jeżeli któryś z małżonków się zawaha lub stwierdzi, że nie jest przekonany, Sąd może zawiesić postępowanie, aby dać czas małżonkom na poukładanie swoich spraw i podjęcie ostatecznej decyzji.

Rozwód małżonków posiadających małoletnie dzieci kształtuje się trochę odmiennie. Sąd wtedy oprócz badania czy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, sprawdzi czy nie ucierpi na tym dobro małoletnich wspólnych dzieci stron. Na tę okoliczność konieczne jest przesłuchanie świadka, który zna sytuację dzieci i będzie wstanie opowiedzieć przed Sądem jak się ona kształtuje.

Przed podjęciem decyzji o rozwodzie warto samemu się zastanowić czy związek w którym żyjemy stanowi wspólnotę gospodarczą, uczuciową i fizyczną. Negatywna odpowiedź i przedstawienia naszej sytuacji Sądowi ze wskazaniem, że rozkład pożycia jest zupełny i trwały pozwoli na szybkie uzyskanie wyroku rozwodowego.