Kontakty z dzieckiem w wakacje

Spis treści

Photo on Foter.com

Regulacja kontaktów z dzieckiem po rozstaniu rodziców obejmuje zazwyczaj bieżące kontakty. Rodzice ustalają w jakie dni tygodnia i które weekendy dziecko przebywa z drugim rodzicem. Kwestie te zazwyczaj nie są problematyczne. Nieporozumienia mogą powstawać przy dodatkowych kontaktach takie jak  kontakty z dzieckiem w wakacje czy święta.

Dlatego ustalenia rodziców dotyczące kontaktów z dzieckiem powinny obejmować cały rok kalendarzowy. W porozumieniu uwzględnione powinny być m.in.  kwestie wakacji, ferii, świąt, długich weekendów, dnia urodzin dziecka, dnia matki czy dnia ojca.

Oczywiście zakres kontaktu zależy od możliwości i chęci rodzica uprawnionego. Istotne są również potrzeby dziecka.

Zazwyczaj rodzice starają się sami uregulować te kwestie. Kontakty mogą być ustalone drogą porozumienia. Porozumienie rodziców, może być spisane, ale rodzice mogą też ustnie regulować na bieżąco kwestie.

Co gdy w porozumieniu brak zapisu takiego jak kontakty z dzieckiem w wakacje?

Brak takiego zapisu nie powoduje, że nie możemy się domagać kontaktu. Zawsze warto najpierw próbować porozumieć się polubownie.

Jeżeli rodzice nie są w stanie wypracować wspólnego stanowiska co do terminu kontaktu z dzieckiem, należy złożyć sprawę do sądu.  Nie jest przeszkodą fakt, że rodzice nie są w sporze co do bieżących kontaktów. Problem zazwyczaj pojawia się gdy jedno z rodziców, które zezwala na weekendowe kontakty dziecka z drugim rodzicem, uważa, że w wakacje wyjazd dziecka na tydzień lub dwa to za dużo.

Sąd po przeprowadzeniu sprawy, zbadaniu potrzeb dziecka i więzi pomiędzy rodzicem, a dzieckiem ustali formę kontaktów.

Warto pamiętać, że sprawy o kontakty gdy rodzice są w sporze mogą potrwać, dlatego zalecam klientom złożenie wniosku o wydanie postanowienia zabezpieczającego kontakty na czas trwania postępowania.

Daje to szanse na zwiększenie zakresu kontaktów albo ich regulację zanim Sąd wyda postanowienie kończące sprawę.