Separacja, a rozwód

Spis treści

foter.com

Każde małżeństwo w trakcie trwania związku przechodzi kryzysy. W zależności od sytuacji mogą one mieć lekki lub cięższy przebieg. W sytuacji dużego natężenia problemu każdy z małżonków może zacząć się zastanawiać czy rozwiązaniem jest separacja lub rozwód.

Słowo separacja jest często nadużywane w języku potocznym. Małżonkowie mówią tak o swojej sytuacji gdy nie mieszkają razem. Mówimy wtedy o separacji faktycznej. Jednakże prawnie separacja oznacza uzyskanie orzeczenia sądu ustanawiającego separację.

Kiedy separacja, a kiedy rozwód?

Separację sąd orzeknie w przypadku gdy nastąpił zupełny rozkład pożycia. Rozwód zostanie orzeczony gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Różnica pomiędzy tymi rozwiązaniami opiera się wyłącznie na trwałości. Rozwód nastąpi wtedy gdy nie tworzymy już związku przez dłuższy okres czasu i sytuacja jest trwała. Natomiast separacja zostanie orzeczona gdy ustały więzi pomiędzy małżonkami, ale sytuacja nie jest utrwalona.

Przeciwwskazania do ustanowienia separacji czy rozwodu

Nie jest dopuszczalne orzeczenie o separacji lub o rozwodzie jeżeli na jego skutek miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków lub z innych względów stanowiłoby to naruszenie zasad współżycia społecznego.

Wina w rozwodzie lub separacji

Na zgodny wniosek stron sąd odstąpi od orzekania który z małżonków jest winny separacji czy rozwodowi. Jednakże jeżeli jedna ze storn takie żądanie zgłosi, sąd będzie ustalał kto spowodował taki stan w małżeństwie który doprowadził do separacji lub rozwodu.

Skutki separacji i rozwodu

Jeżeli sąd orzeknie separacje, małżeństwo nadal trwa. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku o separacji powstaje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Po czasie małżonkowie mogą zgodnie wystąpić do sądu o zniesienie separacji i wtedy na powrót są pełnoprawnym małżeństwem.

Przy orzeczeniu o rozwodzie związek małżeński zostaje rozwiązany ze wszelkimi konsekwencjami. Każde z małżonków może zawrzeć nowy związek małżeński .

Separacja czy rozwód?

Na to pytanie musi sobie odpowiedzieć każde z małżonków osobno. Nie każdy kryzys w małżeństwie kończy się rozwodem. Czasem orzeczenie o separacji daje małżonkom czas aby nabrać dystansu zastanowić się nad związkiem i podjąć decyzję o jego dalszym istnieniu.

Ważne, że jeżeli jedno z małżonków chce separacji, a drugie rozwodu to Sąd, jeżeli żądanie rozwodu jest uzasadnione orzeknie rozwód.

Decyzje w sprawie przyszłości małżeństwa najlepiej skonsultować ze specjalistą.

Adwokat po analizie stanu faktycznego wskaże czy w danym przypadku przesłanki do orzeczenia separacji czy rozwodu są spełnione.