Co to jest zachowek?

Zachowek jest instytucją przewidzianą w prawie polskim, która uprawnia osoby bliskie spadkodawcy do wystąpienia przeciwko spadkobiercy o zapłatę należnej kwoty stanowiącej właściwy udział w majątku pozostawionym przez zmarłego. Instytucja ta ma doniosłe znaczenie z uwagi na założenie, że zmarły powinien pozostawić swojej rodzinie część majątku lub zabezpieczyć w odpowiedni sposób na wypadek śmierci. Zachowek jednak Read more about Co to jest zachowek?[…]

Testament w związku partnerskim

Z roku na rok zauważalny jest spadek liczby małżeństw. Badania przeprowadzone przez Eurostat wykazują znaczny spadek ilości zawartych małżeństw, który utrzymuje się od 2008 roku. W 2013 roku Polacy zawarli 180 tyś. nowych związków małżeńskich, czyli o ponad 23 tyś mniej niż w roku 2012 i prawie 80 tyś mniej w porównaniu z początkiem badanego Read more about Testament w związku partnerskim[…]